Golf-reglen

Golf-Reglen’s CBA-beregning justeres

📁 Uncategorized 🕔16.august 2012

Golf-Reglen’s CBA-beregning

Golf-Reglen’s CBA beregningsmodel blev offentliggjort i juni som service til grupper (ikke mindst til klubber i klubben) og klubber, som ikke benytter CBA-reguleringen, og en AHR-beregningsmodel som service til den enkelte spiller. I slutningen af juli tilføjede vi følgende efter spørgsmål udefra:

  • Beregningen har ikke indlagt begrænsning mht. til EGA-reglernes krav om min. 10 spillere før beregningen anvendes.  Denne begrænsning aktiveres automatisk i GolfBox, hvor systemet nu er i funktion.
  • Hvis beregningen viser -4 træder “Only Reduction” / dvs. kun nedsættelse i kraft.  Hvis spillerens score er på 33 point eller bedre (svarende til 37 point eller bedre efter CBA-beregningen) vil spillerens handicap blive sat ned.

Afgørende ændring af CBA-beregningen efter følgende henvendelse (16.08.2012):

(forkortet)  “””””  Et medlem i min klub har forelagt mig jeres CBA-beregning, som han ikke rigtigt kunne få til at stemme med de beregninger, GolfBox foretager.
Jeg downloadede Excel-regnearket og kunne ret hurtigt se, hvad der var galt.
De beregninger, der foretages er skam rigtige, men de kan ikke anvendes på danske forhold.
I anvender de i den engelske udgave af EGA Handicap System definerede værdier for Standard Probabilities, som er:
P(1) = 43%  –  P(2) = 35%  –  P(3) = 35%   –  P(4) = 41%
Disse værdier anvendes ikke i den danske beregningsmodel. Værdierne er i Danmark efter EGA’s godkendelse nedjusteret, så der i et vist omfang kompenseres for den kendsgerning, at danske golfspilleres handicaps i de fleste tilfælde for lave.
I Danmark og altså i GolfBox anvender vi derfor følgende værdier for P(1) – P(4):
P(1) = 38%  –  P(2) = 28%  –  P(3) = 28%  –  p(4) = 28%

Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at I orienterer om systemet på et grundlag, som er ukorrekt, og at I ikke har holdt jer opdateret på, hvordan CBA beregnes i Danmark.
Jeg ved godt, at den danske udgave af EGA Handicap Systemet desværre er alt for summarisk. Det er bestemt en alvorlig mangel, at de danske P(i) værdier overhovedet ikke er nævnt.
Det kan beklageligvis have medført, at mange har fået en negativ holdning til det nye system, som systemet bestemt ikke fortjener.
Venlig hilsen
Ole Junker
Kasserer og Formand for Regel- og Handicapudvalget
Norddjurs Golfklub
“””””

Golf-Reglens svar:

CBA-beregningsmodellen har som Ole Junker bemærker benyttet værdier fra den originale engelske udgave. Modellens “danske” udgave og grundlag findes ikke beskrevet i de danske EGA-regler og der har, som OJ også bemærker ikke været orienteret om, at man i Danmark har tilpasset værdierne, tværtimod: i juni henvises til de engelske regler, der samtidig blev tilbudt klubberne.

Golf-Reglen har søgt at beskrive og forklare CBA systemet, og dermed  hjælpe grupper og klubber, som ikke gennemgående benytter CBA, til at checke og sammenligne resultaterne af private runder, EDS og ikke-regulerede turneringer i forhold til en regulering med CBA.

Vi iler naturligvis med en ændret udgave af CBA-modellen og beklager, hvis alt for mange har været forundrede eller foruroligede over de fremkomne resultater.  

Så prøv igen hér:  Golf-Reglens CBA beregning

Hvorvidt den sparsomme orientering fra anden side om de nye EGA regler har udvirket en negativ holdning skal være usagt hér. Men lad os som Ole Junker håbe, at CBA-beregningerne vil bringe danske golfere nærmere realistiske handicap og at EGA-reglerne – specielt CBA og den kommende Årsrevision af hver spillers handicap – dermed vil vise sig et positiv værktøj til handicapregulering.

Golf-Reglen.dk / PT / 17.08.2012

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More