Golf-reglen

Lokale Forhindringer & Lokale Regler

📁 Indspil & Udspil 🕔03.februar 2017

Højt spil og Fritsvævende Beslutninger

Antallet af golfbaner i Danmark nærmest eksploderede i løbet af 80’erne. Mange nytilkomne baner måtte tage til takke med pressede placeringer, hvor veje, jernbaner, højspændingsanlæg, trådhegn og andre forhindringer ligefrem dikterede dele af banelayoutet
Banerne er nu friseret og sat til med forhindringer som skilte, bænke, affaldsboxe og belægninger på stier.

Præsentation1Mulighed for lempelse (R 24) eksisterer fysisk ikke, hvis en bold rammer overførte højspændings-ledninger. Røde markeringer på eksemplerne fra henhv Albertslund (hul 3) og Himmerland (hul 4) viser placeringen af højspændingstårne – i begge tilfælde i en afstand af ca. 200 m fra gul / back tee.
Sædvanligvis indføres en Lokal Regel med reference til Afgørelse 33-8/13. Den er to-delt og lyder kort:
(del 1) “Hvis en bold rammer el-ledningerne annulleres slaget og spilleren SKAL  slå slaget om”.
(del 2) “Komiteen KAN lade den Lokale Regel omfatte tårnene eller pælene, hvis disse er placeret, så de kan være til gene for spillet“.

 

Hvis den LR er indført er der altså tale om et SKAL hvis bolden rammer ledningerne.  Andet afsnit overlader det til klubben at vælge om pæle eller tårne overhovedet skal være omfattet af den LR – selv i tilfælde hvor disse forhindringer faktuelt generer spillet.

Baner med LR lader sædvanligvis tårne og master indgå.   Men ikke alle …. for del 2 er fjernet hos Mollerup GC  som ellers må siges at være vel forsynet med højspændingsinstallationer:  5-6 store ståltårne og en enkelt to-benet træmast.  To af tårnene er placeret i kanten af fairway (se nederste billede). De øvrige – som vist på billedet mellem to hulforløb –  og den to-benede ses direkte midt på 5. fairway!

pæle-master1 - 5hVed starten for knap 40 år siden havde klubben “den fulde regel”, men anden del forsvandt på et ukendt tidspunkt – vist nok underkendt af DGU fordi den fejlagtigt tillod lempelse – flytning af bolden – hvis masterne var i spillelinjen.  En sådan Lokal Regel gælder kun for Midlertidigt Ikke-Flytbare Forhindringer.  Ordlyden blev ikke justeret , del 2 forsvandt bare.  Og siden forsøgte alle så at spille udenom tårne og master.

 

Sidste forår gjorde undertegnede opmærksom på at masternes meget generende placeringer gav mulighed for at indføre del 2. Umiddelbart efter  forslaget var fremsat blev jeg kontaktet af et af klubbens renommerede medlemmer, der udbrød: ” Det er alt for farligt. Der vil være alt for stor risiko for at bolden rammer tilbage mod spilleren eller andre.  Den regel vil jeg kæmpe imod” – Fremover tager jeg min 3’er kølle frem og banker til den indtil bolden har fundet et hul mellem stængerne. Jeg er ligeglad med om jeg skal slå 10 gange eller flere!”

Forslaget blev dog accepteret og klubben udvidede den lokale regel med afsnittet om master og tårne, men kun for en kort stund, for …. per 01. januar 2017 har Mollerup GC så atter har fjernet retten / kravet til at slå om, hvis bolden rammer masten.  To skridt frem og to skridt tilbage! – fristes man til at sige!
I et svar til Golf-Reglen – begrunder klubbens regeludvalgsformand tilbageførslen således: “efter samtale med nogle spillere, herunder eliten” –  … “Det er for farligt, at en spiller kan blive ved med at forsøge at få bolden gennem masten, der ofte står i slaglinjen mod flaget. Rekylen kan ramme spilleren selv eller en anden spiller på banen. –

hul 4 stålmast

Siden klubbens åbning har der været spillet – løseligt beregnet – mindst 1,5 millioner runder uden om  masten på billedet. Det er kun lykkedes at høre ét tilfælde omtalt – endda meget ukonkret og uden yderligere om de nærmere omstændigheder – hvor en spiller blev ramt af rekylen fra sin bold.  Om hændelsen indtraf mens del 2 af reglen endnu var i kraft eller glemt vides heller ikke!

 

 

En international dommer oplyser overfor Golf-Reglen at han efter 25 år med den fulde regel i anvendelse i en storklub i Hamborg ikke kender til uheld forårsaget af rikochetterende bolde. Der er altså med andre ord intet statistisk grundlag for at påstå at risikoen ved den udvidede lokale regel skulle være større end uden.

Sammenregnes Hamburg, Himmerland, Albertslund, Horsens og Mollerup er der spillet minimum 10 millioner runder uden at nogen påviseligt er kommet til skade.
Beslutningen i Mollerup GC er altså udokumenteret og baseret på opfattelsen en risiko, der ikke afhænger af om del 2 af Afg. 33-8/13 er en del af en lokale regel og reelt aldrig har eksisteret!

Højspændingsanlæg og andre tekniske installationer har aldrig været – og vil aldrig blive – en del af en golfbane.
Har man sagt A til forholdet med bolden, bør man efter Golf-Reglen’s opfattelse, også sige B i forholdet til reglen for master mv.. Ledningerne svæver jo ikke af sig selv!
Set i et “regelteknisk” perspektiv er det betænkeligt, at Afg. 33-8/13  i sin ordlyd giver mulighed for at klubben – som i dette tilfælde – kan vælge om den vil have eller ikke have del 2 og basere beslutningen på en eller flere spilleres personlige opfattelse af det eller andet.
Mon de refererede spillere ønsker at tårne og pæle skal blive stående tilbage på banen, hvis en dag det lykkes at få ledninger lagt i jorden??.

Afgørelsens del 2 taler om adgangen til at slå om “hvis tårne eller master kan være til gene for spillet”. Det er de i aller højeste grad på Mollerup.

En klubs beslutning om indførelse af Lokale Regler bør kun tage udgangspunkt i spillet ift lokale forhold – intet andet!

En tilgang til spillet,  som den protesterende spiller anfører, hører hjemme i Regel 6-7: Unødig Forsinkelse af Spillet

GolfBird /  PT

 

Similar Articles

HCP-regulering i “flagmatch”

HCP-regulering i “flagmatch”

Der dukkede et spørgsmål op på Facebook omkring d. 01.august:1) Er scoren i en flagmatch tællende, når bolden samles op

Read More