Golf-reglen

Spillet om Regler og Ventetider

📁 Indspil & Udspil 🕔07.november 2017

NB: De MODERNISEREDE regler træder først i kraft i januar 2019!

Interessen omkring de kommende regelændringer er mærkbar. Der høres jævnligt bemærkninger som “… putte med flaget i..” og  “Når de nye regler kommer, så ….” eller lignende.
Alligevel ærgerligt at de kommende regler bringes sprogligt i spil for betegnelsen “nye” er langt hen ikke korrekt og megen omtale kan virke forvirrende og måske forlede nogen til at tro at ændringerne allerede gælder.

Den megen omtale skyldes vel i høj grad at R&A bl.a. har publiceret illustrerede udkast med diverse forklaringer til ændringerne – plus en række plancher, der ses ophængt i mange klubber. Udsendelserne har været flittigt brugt af diverse golfmagasiner og ses på klubbers og DGU’s hjemmeside.

Fakta er at reglerne moderniseres!
De forenkles og gøres overskuelige, så risikoen for fejlfortolkninger og forkerte handlinger under spillet reduceres .
Moderniseringen omfatter først og fremmest tillægsmuligheder, der gør spillet lettere – ikke mindst for gennemsnitsgolferen.
Så vi kan afvente 2019 med glæde.

Den endelige udformning kommer på tryk i efteråret 2018 – og endda med illustrerede udgaver til glæde for spillerne.
Først derefter planlægger DGU at indbyde klubbernes regelfolk til regionale regelseminarer, så det gode budskab kan udbredes i klubberne hen over vinteren 2018-19.

Intet nyt under hatten i ’18!

For nye spillere som vi byder velkommen til foråret vil det nok forekomme både forvirrende og en smule paradoksalt at høre omtalen og samtidig modtage en regelundervisning, som ændres når de knapt har opnået banetilladelse.

R&A udsendte i marts “Test Rules for Use in Unofficial Events” – et ekstrakt fra de moderniserede regler med opfordring til at benytte dem i ikke-tællende runder med ægtefællen, vennerne og måske i “klubber-i-klubben”.
Golf-Reglen publicerer en dansk udgave af Test Rules” på et senere tidspunkt, men læs også “Golf-Reglen’s Regelshows”

Golf-Reglen har fået oplyst at der ikke kan dispenseres så nystartede kan afholde særskilte handicap-regulerende turneringer hvor regelændringerne anvendes.  Sådan er det – desværre!

Spillet skal speedes op! – Ventetider skal ned!

Reglerne har især afspejlet de professionelles turneringer med caddies, officials og store pengebeløb på spil. Resultatet er blevet et uhyrligt tidsforbrug – og det har tilsyneladende smittet af på os allesammen – altså det alt for store tidsforbrug.

Vi vil så gerne virke seriøse og gerne gøre det ordentligt, men glemmer ofte at den bedste forberedelse er den vi kan gøre når de andre er under pres og i tur til at spille!

Moderniseringen skal medvirke til at skære ned på spilletiden. Regel 6-7 handler om Unødig Forsinkelse og Langsomt Spil – og det er virkelig en regel, der bliver sat fokus på i fremtiden.

Vores tidsforbrug kan vi gøre noget ved allerede i 2018 ! – Der er ingen grund til at vente!! 

I tillæg til regelændringerne har R&A nu publiceret (se link)  en diger manual:

PACE of PLAY Manual  

Manualen indeholder både mange kendte anbefalinger til spillerne med overskriften “Ready Golf” og overraskende mange tips til ændringer på banen, holdsammensætninger, indretning af starttider, spilformer mv., som kan medvirke til at afvikle runderne hurtigere og smidigere – uden at vi skal i løbetræning!

/ G-R. dk

 

Similar Articles

HCP-regulering i “flagmatch”

HCP-regulering i “flagmatch”

Der dukkede et spørgsmål op på Facebook omkring d. 01.august:1) Er scoren i en flagmatch tællende, når bolden samles op

Read More