Golf-reglen

Droppe på green

📁 Uncategorized 🕔15.september 2013

Lillian skrev:  “””” Som jeg ser det:

Hvis bolden berører bolværket, er bolden i vandhazarden. Spilleren kan nu med et straffeslag gå frem efter 26-1c. Spilleren tager nu sin driver frem og måler 2 køllelængder ind på greenen, uden at han kommer nærmere flaget. Spilleren dropper nu bolden på green. Bolden ruller tilbage mod hazarden, men ikke over 2 køllelængder. Bolden kommer til hvile 5 cm fra bolværket, så der nu er gene for stancen. Spilleren går nu frem efter regel 24-2b finder det nærmeste punkt for lempelse og dropper bolden, dog ikke på green.  (fremhævelser foretaget af G-R)

Er denne fremgangsmåde ikke efter reglerne?“”””

Vi har opdelt besvarelsen i de to forskellige situationer : 1) lempelse for bold tabt i vandhazarden  2) lempelse for gene fra bolværket.

Golf-Reglens korte svar lyder ganske enkelt: Ja – fremgangsmåden eller rettere fremgangsmåderne er korrekte.

WHZ IF forhindring

Lempelse fra bolværket (ikke flytbar forhindring) pga. stance (sidstnævnte situation)Denne situation er netop som beskrevet i “Lempelse – måske, men for hvad?.

På billedet er Nærmeste Punkt for Lempelse markeret med rødt tee og det tilladelige droppeareal (en køllelængde) markeret med gul skygge. Hvis bolden, efter korrekt drop indenfor det skyggede område, ruller ind på green, bagud og ender i hazarden eller nærmere hullet, skal den droppes om (R 20-2c).

En vigtig tilføjelse, som gør lempelse for bolværket forskellig fra den efterfølgende situation (bolden er oprindeligt endt i hazarden):

Hvis droppearealet rækker ind på green (se næste tegning), må der ikke droppes på den del af arealet, som rækker ind på green (R 24-2b (i)).

lemp v hazardTilsvarende situation: Spilleren vil tage lempelse pga. bolværket.  Nærmeste Punkt for Lempelse (NPL)  er fundet, men det tilladelige droppeområde (én køllelængde fra NPL) rækker ind over green.

>>> Må spilleren droppe indenfor droppeområdet på green (P)?

<<< Nej. R 24-2b siger, at hverken NPL eller det sted, hvor bolden droppes må være i en hazard eller på en green.

Bolden skal droppes i området (U) udenfor green. Bolden skal droppes om, hvis den ruller ind og komme til hvile på green, på et punkt, hvor der stadig er gene for bolværket, ender i hazarden eller nærmere hullet (R 20-2c).

drop ved rød hazardDrop efter bold endt i hazarden: Anderledes forholder det sig, hvis bolden oprindeligt er endt i hazarden, og spilleren vil tage et drop (R 26-1c) indenfor to køllelængder fra det sted, hvor bolden passerede hazardens grænse (1). Droppeområdet udmåles korrekt. Det viser sig at række ind over green.

>>> Må spilleren droppe bolden på green ved (P)?

<<< Ja. Der er intet i reglerne (R 20-2b), der forhindrer, at en bold droppet med straf må droppes på green. Dette gælder både for bold droppet efter hazardreglen (R 26-1c) eller hvis bolden er dømt uspillelig (R 28-c).

 

Bemærkning: For at undgå fordelen ved at kunne droppe bolden på green i en situation som beskrevet, vil der typisk være etableret en droppezone et stykke væk fra green.

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More