Golf-reglen

Regel 25 og Lempelse

📁 Indspil & Udspil, Unormale Overfladeforhold 🕔20.januar 2015

R 25 omfatter 1) Unormale Overfladeforhold –
2) Bold fæstnet i eget nedslagsmærke – 3) Bold på forkert green

Som  nævnt i  “Regel 25: Mangeartet som naturen selv varierer reglerne for lempelse ifm. R 25 en del.
Hvis ikke spilleren er meget sikker eller konsulterer sin regelbog, kan en forkert fremgangsmåde let blive resultatet. Om en fejl så overhovedet bliver korrigeret afhænger af – som i en række andre tilfælde – om der er en regelkyndig til stede (Læs G-R’s “Skala over Regelbrud” ved lejlighed).

Hér en oversigt, der måske kan hjælpe lidt: (vi tillader os at springe over at skrive: “ikke nærmere hullet”det gælder jo altid og uden undtagelse!)

1) Unormale Overfladeforhold (R 25-1) (eks.: Tilfældigt Vand / Muldvarpeskud / Huller efter gravende dyr som mus og  ræv)

Bold ligger Through-the-Green (TTG):
Bolden må – uden strafdroppes indenfor 1 køllelængde fra Nærmeste Punkt for Lempelse (NPL)

Bold ligger i Bunker:
A:
Bolden i bunkerenuden strafdroppes indenfor 1 køllelængde fra Nærmeste Punkt for Lempelse (NPL). 
Hvis ikke spilleren kan opnå fuld lempelse ved denne fremgangsmåde, må han tage til takke med at droppe bolden så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden lå, selvom det, hvis bolden ligger i Tilfældigt Vandkan det betyde, at spilleren ikke kan opnå tørskoet stance.
B:  Bolden må – med 1 straffeslag –  droppes udenfor bunkeren på den lige linje bagud fra hullet gennem punktet, hvor bolden lå. Se skitse.
Man ser undertiden formuleringen: “Hvis bunkeren er fyldt med vand må spilleren…. (benytte mulighed B og droppe ud)” . Det er vildledende. Det er kun en forudsætning, at bolden ligger i vand eller spillerens stance generes af vand. For mange klubgolfere kan et drop ud med et straffeslag være en fornuftig mulighed og en overvejelse værd i frohold til at gratis drop i bunkeren.

tilfældig vand - green - R 25Bold ligger på green:
Bolden skal uden straf – placeres Nærmeste Punkt Lempelse (ingen ekstra køllelængder denne gang).
Hvis ikke spilleren kan opnå fuld lempelse ved denne fremgangsmåde, må han tage til takke med at placere bolden, hvor størst mulig lempelse opnås, så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden lå, Hvis bolden ligger i Tilfældigt Vand, kan det betyde, at spilleren ikke kan opnå tørskoet stance,
NPL kan være udenfor green, men bolden skal alligevel placeres.  Hvis vandet på green er på spillelinjen mod hullet, må bolden flyttes til nærmeste sted – ikke nærmere hullet end bolden oprindelige position – hvor der er fri spillelinje mod hullet (D 25 – 1b/10.5).

R 25-1b ExceptionUndtagelsen i R 25-1b: (en svært forståelig tekst i  reglerne! – Vi vil prøve at forklare og illustrere undtagelsen på en simpel facon)

 Hvis et normalt slag ikke kan udføres på grund af gene fra nogen anden forekomst (træet) end det unormale overfladeforhold  (muldvarpeskuddet), kan spilleren ikke få lempelse uden straf.  Sagt på en anden måde:
Hvis der er tvivl og diskussion om der kan fås lempelse – er det nok fordi der ikke bør gives lempelse!

Hvis spilleren på billedet skal udføre et normalt slag til bolden vil svinget være generet af træet. Så selvom muldvarpeskuddet er til gene for slaget kan spilleren altså ikke forvente at opnå lempelse.

 2) Bold fæstnet i eget nedslagsmærke (R 25-2):

Bolden uden strafdroppes så tæt som muligt ved det sted, hvor bolden lå fæstnet (Bemærk: ingen ekstra køllelængde). Lempelse forudsætter, at bolden ligger fæstnet på et tætklippet areal, der i praksis betyder fairway, forgreen og stier.
Hvis bolden ender tilbage i nedslagsmærket er det bare forbasket ærgerligt!

R25-3 wrong green3) Bold på Forkert Green (R 25-3):

Bolden skal – uden straf – droppes indenfor 1 køllelængde fra Nærmeste Punkt for Lempelse (NPL).
Da bolden ligger på green er NPL altid nærmeste punkt udenfor green.
Bolden skal droppes om, hvis den ender tilbage på green.

Spilleren må gerne stå på green, når han derefter skal udføre sit slag.

Similar Articles

HCP-regulering i “flagmatch”

HCP-regulering i “flagmatch”

Der dukkede et spørgsmål op på Facebook omkring d. 01.august:1) Er scoren i en flagmatch tællende, når bolden samles op

Read More