Golf-reglen

Søgning efter bolden (nye regler, 05)

📁 Uncategorized 🕔24.februar 2012

Regel 12-1 er først og fremmest blevet ændret for tydeliggørelse, men der er nogle to vigtige ændringer.

1)      Bold dækket af sand. Det er nu tilladt for en spiller at søge efter sin bold overalt på banen, hvor den kan være dækket af sand. Der er ingen straf, hvis bolden flyttes under søgningen. Boldens leje skal genskabes inden slaget.

Hvis bolden har været helt dækket af sand må spilleren lade en lille del af bolden være synlig, når den dækkes til igen.

2)      Bold dækket af løse naturgenstande. En spiller må som hidtil eftersøge sin bold i en hazard, hvor den formodes at være dækket af løse naturgenstande. Hvis bolden flyttes under søgningen koster det ét straffeslag efter R 18-2a. Lejet skal genskabes inden slaget til bolden. Der er ikke straf, hvis bolden flyttes under genskabelse af lejet, dvs. når løse naturgenstande genplaceres.

 Ændringen i 1) er en naturlig følge af ændrede banedesigns med ”waste areas”. Waste areas er ikke defineret i golfreglerne og har givet anledning til forvirring, fordi de ligner bunkere.Efter reglerne er et waste area blot ”Through the Green” – ”(på vej)”. I modsætning til bunkeren må køllen derfor groundes. Baner i ørkenområder er i princippet anlagt i et stort waste area. Luftfotoet viser (fra venstre) store waste areas på hullerne 3, 15 og 14 på Lyngbygaard Golf.

 Der er en nær sammenhæng mellem reglerne: R 12-1, ”Søgning efter bolden” og R 18-2a, ”Bold i hvile flyttet af spiller” . R 12-1 giver spilleren ret til at søge efter bolden i både sand og i løse naturgenstande overalt på banen. Hvis bolden flyttes under søgningen koster det 1 straffeslag efter R 18-2a.  Hvis bolden flyttes under genskabelse af lejet må den genplaceres uden straf.

G-R / OS

Forskellen forstås nok bedst ved Gitte og Pers eksempel:

 Eks. A: På et af hullerne slår Per sin bold i forreste greenbunker. En stor del af bunkeren viser sig at være dækket med blade, og hans bold ikke synlig. Han formoder, at bolden ligger et eller andet sted gemt under bladene. Han medbringer sit sandjern i bunkeren og prikker rundt omkring i en større ansamling af blade i kanten af bunkeren (R 12-1). Derved rammer han sin bold, og bolden ruller væk fra sin oprindelige position. Per får 1 straffeslag (R 18-2a) og skal genplacere bolden og dække den til.
 
 
 Eks. B: Gittes bold endte i bunkeren bag green. Bunkeren er fuld af blade og hendes bold er ikke synlig. Efter Pers uheldige situation, beslutter hun sig for at være mere forsigtig. Efter et par minutters søgning (R 12-1) finder hun sin bold under bladene. Efter identifikation forsøger hun omhyggeligt at genplacere alle de blade hun havde flyttet. Samtidig med at hun lægger de sidste blade på plads flytter bolden sig.
Gitte må nu genplacere bolden uden straf og dække til igen.

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More