Golf-reglen

Rive-gilde (de nye regler, 07)

📁 Uncategorized 🕔10.april 2012

Er det rivende galt eller tilladt at rive?

R 13 generelt: “Bolden skal spilles som den ligger” og De nye regler / ændret undtagelse i R 13-4

 

Hvis bolden befinder sig i en bunker, har det hidtil medført to straffeslag at rive i bunkeren (”at undersøge beskaffenheden af hazarden eller nogen anden tilsvarende hazard” – som det stod og fortsat står i R 13-4a) – inden man skal slå sit slag. Reglen gælder både i vandhazarder og bunkere, men det er overvejende i bunkere, at reglen kan være aktuel.

Den sidste del af ordlyden gjorde det i realiteten umuligt uden straf at udjævne fodspor i en fairwaybunker, man tilfældigt passerede, hvis ens bold  lå i en bunker længere fremme! – så næsten en “god” undskyldning for ikke at holde orden i bunkers?.

Undtagelse 2 til reglen tillod dog at udjævne sand efter slaget, hvis bolden ikke var kommet ud af bunkeren, men kun under forudsætning af at R 13-2 ikke overtrædes, dvs. at der ikke sker forbedring af boldens leje, området for stance eller sving, eller spillelinjen.

Et par eksempler til illustration. I det første eksempel er den rivende gal!

     
Bolden er udenfor hazarden, men der er store fodspor netop dér, hvor spilleren vil stille op.  Spilleren udjævner fodsporene  i bunkeren inden slaget.Men udjævningen koster to straffeslag Spilleren har forbedret området for sin stance. (R 13-2)

Stuart Cink oplevede en helt lignende situation som illustreret. Cinks slag fra kanten udenfor bunkeren var endt i en greenbunker længere fremme. Caddien rev i bunkeren efter Cink. Det var jo klart, at Cink dermed ikke ”undersøgte beskaffenheden”, men spilleren er også ansvarlig for caddiens gøren og laden. Da Cink ikke var klar over konsekvensen af caddiens handling, spillede han videre og indleverede et scorekort uden tillæg af to straffeslag for overtrædelse af R 13-4a for: ”at have undersøgt beskaffenheden af hazarden eller nogen anden tilsvarende hazard”. Cink blev diskvalificeret for aflevering af et scorekort med for lav angivet score.

Hvis Cinks bold havde ligget i hazarden – ikke udenfor – havde caddiens aktion været tillladt efter R 13-4 – undtagelse 3: “… hvis bolden kommer til hvile i en anden hazard, gælder R 13-4a ikke med hensyn til senere handlinger i den hazard´, hvorfra slaget blev slået”. 

Diskvalifikationen af Cink forekom naturligvis helt urimelig, og trods ofte hørte udbrud om det modsatte, er reglerne opbygget med henblik på rimelighed (R 1-4)

Som så ofte er det sådanne hændelser fra tourene, der sætter gang i regelændringer

Nu er undtagelse 2 i R 13-4 omformuleret, så spilleren må udjævne sand eller jord i en hazard – også FØR sit slag – forudsat at udjævningen alene sker af omsorg for banen og ikke udgør en prøvning af hazardens beskaffenhed (R 13-4a) eller (efter R 13-2) forbedrer boldens position eller leje, området for det tilsigtede sving eller spillelinjen.

I det næste eksempel er det OK at rive før slaget:

Spilleren gør klar til at spille bolden op fra den dybe greenbunker, men bemærker en stribe dybe fodspor i nogen afstand bag sig. Spilleren udjævner sporene inden sit slag til bolden.

 

Fodsporene er ikke i linje med spillerens tænkte spilleretning, og sporene udjævnes før slaget.

Bolden har ramt bunkerens høje bagvæg og ruller tilbage ned i det udjævnede leje – Prøv igen!

Reaktionen kræver vist næppe særlig forklaring! – men stop dér inden det koster ….

 

Sporene må gerne udjævnes før slaget, når dette udelukkende sker, som det hedder nu: “af omsorg for banen”. 

Risikoen for at bolden ikke kommer op, men rammer bunkervæggen og ender tilbage i bunkeren som i dette tilfælde er ligegyldig. Det betyder heller ingenting, at spilleren faktisk har gjort klar til slaget og først derefter udjævner fodsporene, fordi sporene måske synsmæssigt generer. Men udjævningen må ikke have nogen indflydelse på spillerens næste slag.

Det afgørende er spillerens hensigt, og han har naturligvis kun ønsket, at bolden kom op på green! 

 Golf-Reglen / PT

 

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More