Golf-reglen

Lyden af et muldvarpeskud

📁 Uncategorized 🕔05.januar 2012

 Ret til lempelse fra et muldvarpeskud (R 25 – Unormale overfladeforhold) forudsætter enighed om hvornår/hvor længe et muldvarpeskud kan anses som et muldvarpeskud.

Dette indspil bringes med Tak til DGU’s regelkomité / Poul Erik Steinmeier for besvarelse af henvendelse (dengang fra Aarhus Golf Club) og senere  kommentarer omkring ”definitionen” af et muldvarpeskud.

Decision 25/23 uddyber dette således:  Lempelse må tages for  ” …. a molehill, or the remains of a molehill ….., provided in the latter instance, the remains are still identifiable as a cast made by ….”.   (Decisions findes indtil videre kun på engelsk, men hér er GR’s umiddelbare oversættelse af Dec. 25/23:  et muldvarpeskud eller resterne fra et muldvarpeskud …., forudsat i det sidste tilfælde, at resterne kan identificeres som en ophobning lavet af ….”).

Det var tidligere mere enkelt: Hvis skuddet havde begyndende bevoksning, var trampet ned eller søgt mekanisk udjævnet, ville skuddet blive erklæret ”dødt”.  Efter ovenstående “definition” er det afgørende om skuddet fortsat kan identificeres som et muldvarpeskud.

For at få en ”oversættelse” af “remains / cast” til fysiske eksempler, som kan illustrere teksten har vi markeret 4 bolde på et billede af nogle muldvarpeskud, der tilfældigvis ligger ved siden af hinanden.

Billedet blev i august 2011 sendt til DGU’s regelkomité sammen med  denne beskrivelse og spørgsmålet: ”hvilke af disse ”skud” vil give spilleren lempelse?”

  • Bold # 1:  hér er muldvarpeskuddet nyt, og giver vel næppe anledning til diskussion om ret til lempelse.
  • Bold # 2: muldvarpeskuddet er blevet overkørt af greenkeeper’s servicekøretøjer.  Bolden ligger på eller ved ophobningen fra hjulsporet.  Kan ophobningen betegnes som: ”remains .. still identifiable”, (hvad det egentlig er ) eller skal det betragtes som opkørt jord, efter forsøg på at fjerne skuddet  (uden lempelse)
  • Bold # 3: Et lille. plant ”skud”, der aldrig rigtig blev til en markant ophobning, inden kræet kravlede videre eller jorden bare er sunket sammen senere. Måske var det junior, der øvede sig lidt. Overfladen er blød og kan trædes ned.  Der gror en smule græs.
  • Bold # 4: et stort, ældre skud, som er helt udtrådt.

”Skuddet” er stadig ”identificérbart”, men er der tale om ”rester/ophobninger”? Overfladen er fast, og der er begyndende græsgroning.

 Med det naturlige forbehold at PES kun havde beskrivelse og foto at gå ud fra var konklusionen: Boldene 1, 2 og 3 ville give ret til lempelse men ikke bold # 4, der bare må anses som en bar plet på banen. 

Ud fra tidligere “definition ville formentlig hverken bold # 2 eller # 3 give ret til lempelse”.  Skud # 2 er delvis udjævnet mekanisk; skud # 3 er aldrig rigtig nået til at blive en ophobning.

Hvad synes du? – vi venter på dit indspil!

GR /  OS-PT

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More