Golf-reglen

De nye regler – 01. Generelt

📁 Uncategorized 🕔17.januar 2012

Markante ændringer i reglerne og Decisions

Selvom de nye regler (2012-2015) og Decisions (2012-2013) endnu ikke foreligger på dansk (fra hhv. DGU og Oswald Academy ApS) vil “Golf-Reglen” frem mod sæsonen gennemgå regelændringerne ud fra et praktisk spillermæssigt synspunkt.

Der er kun lavet forholdsvis få regelændringer, der til gengæld har fået markant indflydelse på revisionen af Decisions (afgørelser), hvor rundt 125 afgørelser er justeret.

Ændringerne tilstræber mere rimelighed og hjælper spillerne til at følge de etiketter, som golfreglerne forventer af dem. Hver ny revision af reglerne og Decisions afspejler typisk hændelser i de professionelles rækker og undertiden nye trends i banedesigns.

Mens Duffy Waldorf ventede på at kunne spille ind på 18.hul for 2 put og en sejr slog han med køllen en mindre tørv på plads omkring en meter foran bolden og vel 30-40 cm til siden i forhold til hans spillelinje. Da han nåede green blev han mødt af dommeren: 2 straffeslag for forbedring af spillelinjen efter R 13-2. Decisions er nu tilføjet eksempler på, hvornår reglen er overholdt eller overtrådt.

Ændringen i R 13-4 (Forbudte handlinger i hazard), der tillader at udjævne sand i en bunker inden slaget slås, skyldes antageligt Sergio Garcia’s spil fra bunker foran green til bunker på den modsatte side af green. Sergio rev sandet i bunkeren efter sig. Men bunkeren var halvmåneformet og omkransede green, så bolden nu lå i samme bunker, som han havde netop havde slået fra.

R 18-2b (Bold i hvile flyttet). Reglen indeholder måske den mest velkomne undtagelse: Når bolden flyttes efter at spilleren har adresseret (se kommende indlæg: Adressering af bolden). er der ingen straf, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at flytningen ikke er forårsaget af spilleren.  Nogle så måske Padraig Harrington’s fortvivlede ansigtsudtryk, da stærk vind flyttede hans bold netop da han havde grounded putteren bag bolden.

Nu er den regel gjort mere rimelig, men der vil formentlig fortsat være straf, hvis f.eks. spilleren står og prøveputter tæt på bolden. Det skal være bevist eller så godt som sikkert at boldens flytning ikke skyldes spillerens handlinger..

Ændringen i Regel 19-1 (Bold i bevægelse bragt ud af retning eller stoppet – af Outside Agency) vil nok forekomme lidt besynderlig. Fremover skal bolden spilles videre fra det sted, hvor den antages at ville være kommet til hvile – ikke som hidtil fra stedet hvor den faktisk kom til hvile efter at være blevet ført ud af retning eller stoppet af Outside Agency.

Mon ændringen har sin oprindelse i en turnering, hvor Tiger sendte drivet langt ud  over en sti mellem træer i venstre. Bolden havde tydelig retning mod et sumpet, tæt krat?

Da han nåede frem til bolden var den på forunderlig vis kommet på den nære side af kørestien med åben spillelinje mod green. De mange tilskuere kunne begejstret klappe, da Tiger sendte bolden på green, mens TV fra alle vinkler forsøgte at få konstateret, hvordan bolden overhovedet kunne ende, hvor den gjorde.

Nogle ændringer definerer eller afgrænser hvornår reglerne kommer i spil: R 1-2 – vedr. bevidst påvirkning af boldens bevægelse eller ændring af fysiske forudsætninger og Regel 6-3a. vedr. forsinket start.

I det nye Tillæg IV findes retningslinjer for de fysiske egenskaber for spillerens personlige udstyr så som tees, sko, beklædning og handsker – næppe dog retningslinjer, som får indflydelse på vores amatørspil.

Afstandsmåleres egenskaber er også blevet placeret i dette tillæg.  Brugen af afstandsmålere og de øvrige effekter, der er omtalt i tillægget, henvises til de almindelige golfregler.

G-R / OS-PT

Reglerne kan læses hér: http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/New-Rules-2012.aspx

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More