Golf-reglen

G-R / Initiativet / Back-spin

📁 G-R BackTee 🕔31.oktober 2013

Golf-Reglen startede 01. januar 2012 som det første og (stadig det eneste danske) forum, der udelukkende beskæftiger sig golf- og handicapregler.

”Vi” – initiativtagerne  Ottar Svavarsson og Peter Thomsen spiller begge i Aarhus GC. og har mere end en halv snes år på bag’en som regelinstruktører og klubdommere.  Gennem årene har vi besvaret og illustreret talrige regelspørgsmål til AGC’s hjemmeside, til opslag og til regelundervisning i klubben – altid vægt lagt på visualisering af reglerne, og dette princip følges på Golf-Reglen.

pibe- OS guide

 Samtidig med starten udkom de nye golfregler for 2012-2015, og i juli 2012 blev handicap-reglerne (EGA-reglerne) fuldstændig ændret og spillere og klubber blev introduceret til CBA (Computed Buffer Adjustment) og AHR (Annual Handicap Review).

Golf-Reglen har dermed været på banen i to spændende golfsæsoner med mange forandringer, som det har krævet en del at holde trit med.

 OS er 45 år og stammer oprindelig fra Island, hvor han også tog sin golfdommereksamen. Til daglig arbejder med planlægning på et stort digitalt trykkeri. Han spiller i hcp. 8 og er inkarneret piberyger! OS sidder i AGC’s Handicap- og Regeludvalg.

Må han bruge piben til at line up efter?

 

hvilebold flyttes

PT er 67 år – uddannet ingeniør og økonom, nu pensioneret. Han har siddet i knap 10 år som formand i AGC’s Handicap- og Regeludvalg, og spiller i hcp. 11. – PT har forestået planlægningen af to golfprojekter i Rusland. Ved siden af golfen er PT en ivrig ornitholog, der har udgivet flere bøger om fugle i Sydeuropa og Nordafrika.

Kom han til at stoppe  modspillerens bold?

 

 

Similar Articles

Up-date: G-R’s golf-verden er i 3D og i farver

Up-date: G-R’s golf-verden er i 3D og i farver

Gennem de første knap tre år har Golf-Reglen publiceret knap 70 indlæg, heraf adskillige med særskilte, illustrerede situationsbeskrivelser, opslag til

Read More