Golf-reglen

EGA i 2015 og derefter?

📁 HCP - CBA / årsregulering 🕔02.november 2014

EGA-reglerne 2012-2015: Et komplekst værk

Ændringerne i EGA systemet i januar 2012 var særdeles omfattende med spidsfindige matematiske beregningsmodeller for justering af turneringsscorer (CBA) og årsrevidering af spillernes handicap (AHR).

Hensigten var fornem, men variationer i selve golfspillet, spillernes formåen og spillebetingelserne fra Sydspanien til Nordnorge harmonerer ganske enkelt ikke med statistikkerens skrivebordsfilosofi.

DGU udsatte indførelsen til 02. juli 2012. De nødvendige  EDB-programmer var ganske enkelt ikke klar, og efteråret 2012 blev mildt sagt kaotisk. Justering af handicap med CBA forekom ugennemskuelig og der rejste sig en tsunami af spørgsmål frem mod første årsrevision af den enkelte spillers handicap (AHR).

Golf-Reglen sammenlignede antallet af justerede scorer fra en række turneringer, hvis justering skete uden brug og med brug af CBA.
Resultatet viste især to uhensigtsmæssige, delvist sammenhængende forhold, som skyldes den statistiske model:
1) Der er indbydes afhængighed mellem de enkelte handicap-grupper. Fjernelse af en enkelt eller to høje scorer i øverste handicapgruppe 4 (18,5 – 26,4) – der indgår i CBA-beregningen – medfører let en handicap-justering for spillere i de lave handicapgrupper, selvom deres udgangspunkt for spil er ganske anderledes.
2) Nordens spillere har gennemgående for lave handicap! – lød det i følge EGA! Nuvel, men når spillere med handicap i den høje ende kommer ind efter en rund i blæst og regn med forholdsvis lavere scorer i sammenligning med scorer fra spillere med lavt handicap, så ender regnestykket med at flere kommer længere ned i handicap, fordi CBA justerer scorer for de vanskeligere spilleforhold. Altså et resultat, der går stik imod EGA’s hensigt.

EGA-3DGU har tilpasset systemet

DGU fik ændret de matematiske værdier i CBA-beregningsmodellen for at udligne den uhensigtsmæssige sammenhæng.
Til gengæld er CBA-systemet kommet til at virke nærmest ligegyldigt og tandløst og det har ikke ændret meget i den enkelte spillers opfattelse af systemet.
De fleste, som bemærker en ændring i deres handicap efter en turnering, trækker forlængst blot resigneret på skuldrene eller ryster lettere uforstående på hovedet.

 

EGA har fremsendt udkast til en række ændringer i EGA-systemet for 2016-2019

 • Ændring i nuværende handicapgrupper
 • Ikke længere et krav om EGA handicap (aktivt/inaktivt handicap) (NB: efter Årsrevisionen (AHR) i 2012 mistede over 40% af spillerne i en større dansk klub deres EGA-handicap (populært: turneringshandicap) og mange har ikke genvundet det!) 
 • Større national fleksibilitet. Det enkelte land beslutter selv:
  • Hvilke grupper som skal op-/nedreguleres
  • Hvilke grupper som skal årsrevideres
  • Hvilke grupper som skal handicap revideres ud fra en fast matematisk metode i løbet af året
  • Hvilke grupper som bruges i forbindelse med udregning af CBA
  • Hvilke grupper som kan blive handicapreguleret på 9-hullers runder, dog ikke gruppe 1.

Forsøget på udarbejde et altomfattende system gældende for alle lande gjorde EGA-Handicapsystemet 2012-2015 håbløst komplekst og ugennemskueligt for golfklubberne og den enkelte golfspiller.
De fleste lande har som Danmark fået dispensationer til landespecifikke tilpasninger, og som det fremgår af EGA udkast til ændringer, har EGA har opgivet tanken om et ensartet system på tværs af medlemslandene.

“Jeg syntes du sagde EDS, da vi gik ud?!”

Det håbløse forhold EDS ctr. scorer i private runder er desværre ikke nævnt i EGA’s udkast. Golf-Reglen har kendskab til adskillige klubber, som – (efter vores opfattelse helt forståeligt!) – har indført “tvungen” regulering ved scorer over 36 Stblf-point. i turneringer, hvor der ikke er CBA-regulering, eller annulerer CBA, hvis turneringsledelsen skønner forholdene har været for vanskelige for mange.

DGU går på banen

DGU ønsker et simpelt og ensartet handicapsystem, som bedst muligt giver den enkelte golfspiller et retvisende handicap. Systemet skal være let at formidle og administrere for de danske golfklubber. DGU har forsøgt at gøre sin indflydelse gældende i EGA, og vil nu sammen med de øvrige nordiske lande arbejde på en fælles fortolkning inden for de af EGA udstukne retningslinjer.

Vi må virkelig håbe, det vil lykkes at gøre både turneringsberegninger og årsrevision overskuelige og forståelige for os alle.

 

(opdat. 10.11.2015 efter henvisning til handicapgruppe 5, hvor der skulle være angivet handicapgruppe 4.
Tak til Calle Nielsen, GC Harekær for at påpege unøjagtigheden).

Similar Articles

Årsrevision af Handcicap

Årsrevision af Handcicap

Matematikken holder privat nytårfest på golfbanen Golf-Reglen publicerede i sin tid et beregningsskema til EGA-årsrevision af handicap.  Beregningen var simpel og

Read More