Golf-reglen

EGA – Handicapsystemet

📁 Uncategorized 🕔15.februar 2012

Golf-Reglen orienterer om det nye EGA handicapsystem.

01. januar 2012 udkom det nye EGA-handicapsystem med væsentligt ændrede regler for tællende runder og for regulering af handicap.

Systemets ikrafttræden er udsat til 01. juli i år, hvor beregningssystemer til de nyindførte begreber,  CBA (Computed Buffer Adjustment) og AHR (Annual Handicap Review), forventes klar til klubberne.

Endnu mangler en række landespecifikke enkeltheder, som der tages stilling til på DGU’s repræsentantskabsmøde i marts. Først derefter udkommer EGA-handicapsystemet på dansk.

Golf-Reglens orientering er opdelt i to afsnit:

1) de vigtigste, allerede vedtagne ændringer

2) ændringer, som skal besluttes på DGU-mødet i marts.(Liste findes i EGA-reglernes Appendix H, side 81)

For at undgå en masse tekst på denne side findes Golf-Reglen’s orientering hér: GRs orientering EGA. Rettelse per 18.02.2012:  Under vedtagne ændringer var anført, at det kræver aktivt handicap for at kunne spille EDS.  Dette var ikke korrekt: der skulle stå eksakt handicap, der svarer til den gamle betegnelse “decimal-handicap” under hcp. 36. Fejlen er rettet.

Hér findes den engelske udgave af EGA reglerne: EGA 2012-2015 

Vi uddyber gerne jeres spørgsmål – hvis vi kan!

Mvh.

Golf-Reglen / OS-PT

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More