Golf-reglen

E G A – Extra (om) Gang Administration?

📁 Uncategorized 🕔19.juni 2012

EGA  eller “kejserens Nye Golfklæder”

Målet med EGA Handicapsystemet er, at spillerens handicap løbende skal reguleres, så det tilnærmes spillerens korrekte handicap. Et korrekt handicap svarer ifølge EGA’s statistik eksempelvis til, at en spiller i gruppe 3 (11,5-18,4) spille ca. 20 % af sine runder indenfor neutral zone.

Midlet er krav til spilleren om indlevering af flere tællende scorer –  mindst 4 per år fra turneringer eller EDS. Dog kræves 8 scorer til den årlige, statistiske beregning. Hvis spilleren har indleveret færre end 8 medregnes derfor scorer fra det foregående år op til 8 scorer ialt). Læs mere om beregningsmodellen og prøv den hér:

https://www.golf-reglen.dk/2012/06/16/aarsrevisionafhcp/

Nøgternt betragtet sker der ikke meget:

 • Efter 01. juli er en score over 36 point fra en privat runde ikke længere regulerende. Fjernelse af denne regulering har skabt forunderlig megen debat i betragtning af, hvor mange scorer over 36 point, der faktisk indleveres fra private runder. I en dansk storklub med et pænt stykke over 1000 medlemmer indleveres i øjeblikket ca. 8.000 tællende scorer per år. Heraf er mindre end 100 scorer fra private runder med over 36 point per år!! (ikke medregnet scorer fra spillere i med handicap over 36).  Hvis den ”private” runde overfor markøren annonceres som en EDS-runde, så bliver scoren tællende. Meget mere privat end EDS med ven eller partner bliver en tællende runde vel ikke – og sådan har det jo været længe!
 • Til spilleren: Antallet af EDS-runder fordobles fra én til to runder per uge. Spil dem hvor du vil!
  • Det giver mulighed for op til 104 tællende EDS-runder per år – med en umiddelbar fordel, i hvert fald økonomisk, for spillere med hjemmebane, hvor der spilles uden lejeforbedring og til sommergreens hele året. Spilleren skal senest på første tee, at han spiller en EDS-runde, så er runden tællende og scoren regulerende.
  • Fremover kan EDS-runder spilles på udebaner i Danmark, men så må spilleren i lommen efter penge til greenfee.

EDS kan benyttes af spillere i grupperne 2-5 (hcp. 4,5 – 36). Spillere med handicap over 36 spiller en tællende runde, som ikke hedder noget, men behandles som en EDS-runde. Som hidtil kan spillere i  grupperne 4-5 (18,4 – 36) spille EDS over 9 huller (for- eller bagni). Scoren herfra tillægges 18 point for de ikke spillede 9 huller.

 • Til klubben: Antallet af reguleringsmodeller fordobles fra én til to modeller i turneringer
  • Den nuværende model, hvor regulering af den enkelte spillers score sker individuelt i forhold til neutral zone, fortsætter. Modellen kan anvendes, hvis der ikke sker en samlet elektronisk indberetning.
  • Den nye CBA-model skal anvendes (pkt 3.4.2) for enhver runde i en tællende turnering, der håndteres elektronisk. I CBA-modellen forskydes den neutrale zone i forhold til spillernes resultater i en aktuel turnering. Modellen tilgodeser spillebetingelserne: om der er tørt og stille vejr med gode scorer, eller scorer har været lave pga vejret eller forhold på banen. Læs mere om CBA modellen hér og prøv den af.
 • Til klubben: Gennemgang af alle spilleres resultater over året gøres obligatorisk.
  • En årlig gennemgang af spillernes resultater har faktisk altid været obligatorisk, men næppe nogensinde praktiseret!  Nu indføres AHR (Annual Handicap Review) med et elektronisk system, der analyser spillerens resultater gennem året. Antallet af scorer og handicappets udvikling (trend) vurderes med henblik på eventuel justering med start for den kommende sæson.  Ved justering tages hensyn til personlige forhold, alder, aktivitet. Golf-Reglen bringer en særskilt gennemgang af AHR-modellen.

Summa Summarum: dobbelt så mange EDS’er – dobbelt så meget administration plus en del ekstraarbejde hvert år ved juletid!

Mere golf? – bedre golf? – Tjah…..?

Golf-Reglen  /  PT

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More