Golf-reglen

Golf-Reglen’s CBA beregning!

📁 Uncategorized 🕔23.juli 2012

Prøv selv at beregne CBA! og sammenlign resultatet med den almindelige regulering

Det nye EGA handicapsystem 2012-2015 trådte i krafte for blot 6 uger siden, men har allerede givet anledning til mange spørgsmål. Forståeligt nok, fordi den danske udgave af reglerne ikke indeholder den fulde ordlyd, men i forbindelse med systemerne til CBA beregning og Årsrevision af den enkelte spillers handicap henviser til den engelske udgave og overlader det tekniske til GolfBox.

Golf-Reglen foretager i øjeblikket sammenlignende analyser af CBA-systemets resultater og resultater efter det gamle system, som i parantes bemærket stadig anvendes i forbindelse med bl.a. EDS.  Analyserne vil blive offentliggjort senere.

Princippet i CBA er at bufferzonen flyttes i forhold til de spillemæssige resultater i en given turnering.  Systemet går ud fra, at en vis procentdel af spillere i hver kategori spiller op til eller bedre end buffer (neutral) zone.  Hvis dette resultat ikke opnås kan buffer zonen rykkes ned med indtil 3 point / 4 point. Hvis CBA-resultatet viser 4 point ned foretages dog kun regulering af de spillere, hvis scorer bliver 37 point eller derover – ingen handicap bliver justeret op. Hvis der spilles rigtig godt på dagen rykkes bufferzonen op med 1 point.

Modellen til CBA-beregning findes hér: Golf-Reglens CBA beregning

Den vedhæftede beregning er et eksempel på en CBA-beregning. Eksemplet er udformet, så klubben selv kan prøve at indtaste resultatet fra én eller flere turneringer ved blot at overskrive eksemplet.  Det har vi allerede gjort for en snes turneringer. Vil vil ikke hér røbe resultatet, blot sige, at det giver nogle pudsige resultater.

Golf-Reglen modtog et meget kontant spørgsmål til beregningen:

“Hvorfor er der kun medtaget 4 hcp-grupper?. Hvad med hcp-gruppe 5 (26,5 – 36)?

Svaret er enkelt:  Resultaterne fra denne gruppe tæller overhovedet ikke med!  

Resultatet af scorerne i hcp-grupperne 1-4 gælder for også hcp-grp. 5. Spillerne i gruppen må altså finde sig i at blive reguleret på grundlag af resultaterne i de andre fire grupper!

Vi har ændret lidt i opsætningen for at lette brugen og forståelsen

Beregningen er fordelt på to ark: “Scorer+CBA”  og “no-touch-skema”.  Klubben skal kun udfylde resultater på arket “Scorer+CBA”. Der kan indsættes indtil 27 scorer i hver kategori (markeret med lys gul  farve på første side).  (De indsatte scorer  i eksemplet overskrives ganske enkelt)

For hver kategori aflæses antal indleverede scorer, som indskrives manuelt  (ligeledes i lys gul markering). Det samlede antal point og gennemsnitsscoren i hver kategori beregnes automatisk. Endvidere beregnes middeltallet for hver handicapgruppe. Middeltallet angiver, at der er lige mange scorer over og under middeltallet. Middeltallet er vigtigt i forbindelse med Årsrevisionen af den enkelte spillers handicap.  Prøv beregningseksemplet i Årsrevision af Handicap (AHR-beregning)

CBA beregningen kommer af sig selv:  Se nederst på “scorer+CBA”: Beregningsresultater

Under de indtastede  scorer beregnes automatisk samlet antal indleverede scorer, samlet antal point og gennemsnitsscoren for samtlige spillere.

I eksemplet skal scorer justeres op med 2 point (teknisk set flyttes bufferzonerne ned med 2 point)

Golf-Reglen siger tak til Pia Thomsen, cand.scient mat.oecon (og datter) for hjælp ved udarbejdelsen af beregningsmodellen.

Hvis I har spørgsmål til beregningen, så skriv til golf-reglen@live.dk eller kontakt os på mobil 2547 7688

God fornøjelse og god golf

mvh. Golf-Reglen.dk / PT

Ændret 14.08.2012

/ Kommentar  tilføjet 23.07.2012

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More