Golf-reglen

Bold i bevægelse ført ud af retning eller stoppet – R 19-1 (De nye regler, 04)

📁 Uncategorized 🕔12.februar 2012

 Ændringen i R 19-1 om ”Bold ført ud af retning eller stoppet – af Outside Agency” påkalder sig næppe større opmærksomhed for os almindelige amatører.  Der kan nok tænkes situationer i de professionelles rækker, hvor en Outside Agency (f.eks. i skikkelse af en tilskuer) bevidst påvirker en bold i bevægelse ved at føre den ud af retning eller stoppe den.

Reglen skelner mellem en tilfældig og en bevidst handling.

  • Hvis en bold tilfældigt føres ud af retning eller bliver stoppet af Outside Agency skal bolden som hidtil spilles fra dét sted, hvor den er kommet til hvile.
  •  Hvis en bold er blevet ført ud af retning eller stoppet ved en bevidst handling fra en OA, skal den efter ændringen i reglen nu spilles fra sted, hvor den må antages at ville være kommet til hvile, hvis den ikke var blevet påvirket af en Outside Agency. Stedet skal altså estimeres.

Note er samtidig udvidet med angivelse af spillerens korrekte fremgangsmåde i de mulige tilfælde, hvor en Outside Agency bold bevidst har påvirket en bold i bevægelse.

Hvis bolden spilles fra et sted udenfor green gælder:

  • Through The Green (TTG) eller i en hazard skal bolden droppes så nær det sted, hvor den ville være kommet til hvile, hvis den ikke var bragt ud af retning eller stoppet.
  • Hvis bolden ville være endt Out of Bounds (OB) skal spilleren gå frem efter R 27-1 og spille en ny bold fra det sted, hvorfra bolden sidst blev spillet.
  • Hvis bolden ville være endt på green skal “endepunktet” estimeres og bolden placeres.

Hvis bolden spilles fra green gælder:

  • Bolden placeres på dét sted, hvor den oprindelig lå, og slaget slås om.

Hvad er en Outside Agency?

Det må være på sin plads at slå et slag omkring Outside Agency.Officials, tilskuere, dyr og fugle er OA, men ikke insekter, padder mv., og ikke vind eller andre vejrpåvirkninger.

Hils på Orla Boldsnapper – Pro Outside Agent  Motto:“snupper bolde i hvile og på vej”

En Outside Agency er ikke det samme i alle situationer!

  • I hulspil er en OA enhver indvirkning af noget andet eller nogen anden end (forkortet) hvad hører til spillernes sider – altså hverken spiller eller modstander er OA.
  • I slagspil er en OA enhver indvirkning af noget andet eller nogen anden end (forkortet) hvad hører til slagspillerens side.  OA er derfor også en medspiller i slagspil.

  Det blæser vist ret meget  i dag! – mon ikke bolden skal hjælpes til at rulle lidt længere væk end forventet”!? 
Hvad med dette lille ”uheldige” spark i forbifarten.Gør det en forskel om det sker:

  • i hulspil (fodboldspilleren er din modspiller)?
  • i slagspil (fodboldspilleren er  en medspiller)

JA – der forskel for dig! – ikke for “fodboldspilleren”

Din modspiller diskvalificeres efter R 1-2 (note 1) for bevidst at påvirket bolden og derved stillet dig ringere. Matchen er vundet.

Din medspiller bliver også diskvaliferet. Efter ændringen i R 19-1 skal du nu finde det sted, hvor det forventes at bolden ville være kommet til hvile, hvis fodboldspilleren ikke havde sparket den ud af sin retning.

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More