Golf-reglen

Ændringer i EGA reglerne

📁 Uncategorized 🕔17.september 2012

EGA-3DGU laver ændringer i EGA reglerne:

Siden de nye EGA regler trådte i kraft den 02. juli har DGU foretaget flere ændringer. Det kan være svært at følge med i disse ændringer, fordi flere er foretaget uden særskilt orientering til klubberne eller deres handicapudvalg. Vi håber, vi har fået det meste med hér:

  •  Statistiske værdier i CBA-beregningen: Ændringen medfører betydelige forskelle i handicapreguleringen i forhold til den europæiske standard, som Danmark har tilsluttet sig. Vi har tidligere omtalt ændringen og tilpasset beregningsværdier i Golf-Reglens CBA beregning
  • Elektronisk indtastet score = øjeblikkelig handicap-regulering:  § 3.12.13 er ændret. Handicapændring efter en EDS-score træder i kraft straks efter indtastning er foretaget i GolfBox. Handicapændringen gælder, selvom markøren endnu ikke har bekræftet scoren via email.
  • 9-hullers EDS scorer:  Tællende 9-hullers EDS-runder kan spilles af spillere i Hcp-kategorierne 4 og 5 (18,5 – 26,4 og 26,5- 36). Hvis det på forhånd er meddelt, at der spilles 9-hullers EDS på enten for-ni eller bag-ni, så må den tællende 9-hullers runde gerne være en del af en 18-hullers runde (nyt). Der må spilles to EDS-runder per uge. Runderne må ikke spilles samme dag.

  • Spillere i kategori 6 ( Hcp. 37-54): kan spille EDS-lignende runder over 9 eller 18 huller uden begrænsninger i antallet af tællende runder. Scorer registreres på samme måde som almindelige EDS-runder.

  • Company Days: Hvornår er scorer fra Company Days tællende?  –  § 3.6.1  / Pkt. 7 lyder nu: Company Day med individuel turnering afviklet af klubben og håndteret i et IT-system, er en tællende turnering.   Dette betyder, at selv om der sideløbende laves en holdscore, så er den individuelle turnering tællende.

    Pkt. 8 lyder nu: Company Day som enten ikke afvikles af klubben – eller hvis det udelukkende er en holdturnering er ikke-tællende.

  • Tællende Klub-i-klubben turneringer:  Officielle ugeturneringer fx dame- og herredagsturneringer kan enten reguleres samlet med CBA, hvis turneringen er oprettet i IT-system forud for turneringen eller enkeltvis som ”turnering” og CBA sættes til 0. Sidste svarer til det tidligere anvendte system, men 10% reglen gælder ikke mere.

 

 

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More