Golf-reglen

Adressering af bolden – 02

📁 Uncategorized 🕔17.januar 2012

De nye regler (02) – Adressere bolden

R&A og USGA har kun ændret èn definition: ”Adressere bolden”.

Tidligere havde spilleren adresseret bolden når han havde taget sin stance og grounded sin kølle. I en hazard, hvor køllen som bekendt ikke må groundes, havde spilleren adresseret bolden, så snart han havde taget sin stance.

Efter den nye definition har ”spilleren adresseret bolden, når han grounder sin kølle, enten umiddelbart / lige bagved eller umiddelbart / foran bolden, uanset om han har taget sin stance”.

Generelt kan spilleren herefter ikke adressere bolden i en hazard – Se Decision 18-2b/2 .

Læser man i R 13-4 (forbudte handlinger i hazard), kan man derfor godt blive forvirret. Under noten står stadig:  “Når som helst, også ved adresseringen eller i tilbagesvinget til slaget, må spilleren ….”. 

Q: Det er vel ikke en mulighed at spilleren kan adressere bolden i hazard efter den nye definition? Har R&A og USGA lavet fejl eller overset denne note, som nu står i modsætning til definitionen?

A: Nej, det er tale om et undtagelsestilfælde. Spilleren har lov til at grounde køllen på en forhindring i hazard, f.eks. hvis bolden ligger på en bro i vandhazard.

 

Læg også mærke til den nye tilføjelse i definitionen: spilleren har adresseret bolden når han har grounded køllen foran bolden. Nogle spillere har den rutine først at sætte køllen foran og derefter bag ved bolden når de putter.

R&A og USGA har tilføjet “umiddelbart” foran eller ”umiddelbart” bag bolden. Forklaring på denne tilføjelse kan læses i Decision 18-2b/4:  

Men hvor meget er umiddelbart? Det strides de lærde om på forskellige regelfora i England og USA.  Kig blot på  billedet.

Hvad mener du?

 

 

 Hvis bolden flytter sig når køllen  er grounded et lille stykke bag bolden, men altså ikke lige bag bolden, vil spilleren ikke få straf. Hvis bolden flytter sig når køllen er grounded lige bag ved bolden er det et spørgsmål om aktuelle omstændigheder om spilleren får straf. (Se kommende indlæg om R 18-2b: Bold i hvile flyttet). 

G-R / OS

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More