Golf-reglen

Årsrevision af handicap

📁 Uncategorized 🕔08.september 2012

08.09.2012 / Tilføjelse vedr. 9-hullers scorer : 

Der er indsat en kommentar i beregningsskemaet. Når man vil indtaste en 9-hullers score, skal scoren tillægges 18 point for de ikke-spillede 9 huller.Det er samme procedure, der anvendes ved ved regulering af handicap efter en tællende runde på 9-huller.

Eksempel:  Spilleren vil indtaste en score fra en tællende runde over 9 huller.  Scoren er på 13 point.

Der skal indtastes:  13 + 18 point = 31 point

16.06.2012 / AHR – Annual Handicap Review, på dansk Årsrevision

Der har siden Danmark tiltrådte EGA-reglerne i år 2000 været en pasus om at klubberne årligt skulle gennemgå alle spillernes handicap med henblik på videreførelse eller justering til den til nye sæson.

Det har vist ingen klubber efterlevet af mange gode, praktiske årsager. Ifølge EGA komitteen i Schweiz har spillere i de nordiske lande generelt for lavt handicap. Den observation forekommer rigtig, når man betragter resultaterne fra diverse turneringer.

De nye EGA-regler foreskriver, at denne årsrevision fremover skal finde sted, og til formålet er udarbejdet et elektronisk system, som klubberne skal benytte.

Hver spiller skal aflevere min. 4 tællende scorer per år. For at beregne om spillerens handicap skal justeres kræves af statistiske årsager dog min. 8 scorer. Hvis spilleren har afleveret mindre end 8 scorer medregnes seneste scorer fra det foregående år indtil 8.

Scorerne kan stamme fra turneringer eller EDS. (læs mere herom på Golf-Reglen:   https://www.golf-reglen.dk/2012/06/19/ega-extra-administration/

Ved årsrevisionen sammenlignes middelværdien af spillerens resultater  med et beregnet, europæisk standard gennemsnit!. Hvis resultaterne viser en større afvigelse fra denne standard kan spillerens handicap justeres med op til plus/minus 2.

Dette virker overskueligt indtil en enkelt pasus i reglerne vælter læsset:  der skal nemlig ved en evt. justering tages hensyn til om ændringer i spillerens handicap i løbet af året er sket på baggrund af justeringer ved CBA-beregning –

UPS! – der forsvandt vist overskueligheden for den enkelte.

GOLF-REGLEN giver nu alligevel den enkelte spiller mulighed for løbende at beregne om resultaterne fra uge til uge tegner et billede, der ender i regulering, når året er omme.

DOWNLOAD beregningsskema til løbende “revision” af dit handicap:  GR-AHR

Det eneste du som spiller skal gøre er at downloade skemaet og fra gang til gang indtaste dine scorer. Skemaet beregner løbende hvor dine scorer bevæger sig hen og hvor meget du kan forvente at blive justeret.

God fornøjelse – om kun 2 uger tæller systemet.

mvh.  Golf-Reglen / PT

Similar Articles

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker

Chip-in (42) / Prøvesving i bunker (2)

>> Spillerens slag fra fairway er endt fremme i greenbunkeren. Må han teste forholdene i den fairwaybunker, han netop passerer

Read More