Golf-reglen

“Efterårs-Suck” og Løse Naturgenstande

📁 Fairway & Rough (mest ), Løse Naturgenstande 🕔09.oktober 2014

10.12.2014:
Efter henvendelse fra Calle Nielsen er tekst vedr. lempelse for “sucket” bold er ændret for præcision:

En sucket bold på green må – som vanligt – placeres. En sucket bold på fairway eller forgreen skal droppes.

Efterårsituationer med faldent løv og bløde, fugtige baner – lokal regel anbefales

Vi er nået den tid på året, hvor klubbens baneudvalg og turneringsledere skal overveje, om der – af hensyn til både bane og spiloplevelsen – bør indføres vinterregler (lokal regel), så bolden – på alle klippede arealer – må løftes, renses og placeres indenfor en vis afstand fx. 15 cm eller et scorekorts størrelse.  Uden en lokal regel opstår meget let generende situationer.

blad på beskidt bold

“Suckeren” – Bold hæftet i eget nedslagsmærke / Regel 25-2 giver ret til lempelse

På de bløde baner sætter bolden sig ofte i eget nedslagsmærke. De fleste spillere er straks klar til at tage lempelse, som reglen giver ret til.

En hel del spillere “glemmer” eller er ikke opmærksomme på, at lempelse for en bold i eget nedslagsmærke kun gælder på “tætklippet areal”, der omfatter arealer klippet til fairwayhøjde eller lavere – i praksis: fairway, forgreens og greens – men altså ikke semirough!

En bold i eget nedslagsmærke må løftes og renses inden den atter sættes i spil. Bolden skal droppes på fairway og forgreens. På green placeres bolden.

Bolden og de “Løse Naturgenstande” – uden vinterregler skal der passes på.

Bolden bliver let hæftet til med mudder eller ligger helt eller delvist skjult under blade, der måske klæber sig til bolden.   Hvis bolden ligger frit på fairway – (bolden er ikke “sucket”) – så har spilleren har ingen ret til lempelse, dvs. ingen mulighed for at rense bolden for jord/mudder eller blade.

Regel 23: Løse Naturgenstande har en lidt drilsk formulering. R 23-1 omtaler kun omstændighederne, hvis bolden er i en hazard eller hvis bolden flytter sig under søgning eller fjernelse af en løs naturgenstand.

“Løse Naturgenstande” i kursiv henviser til definitioner i regelbogen (som de færreste desværre læser) og så kommer ulykken: Løse Naturgenstande må kun fjernes, hvis de “ikke klæber til bolden”! 

På billedet klæber et blad til mudderet på bolden. Bladet må altså ikke fjernes, hvis bolden ligger frit. Bolden på billedet er sucket, så hér er spilleren “heldig”, for så træder R 25-2 til og giver ret til lempelse.

Similar Articles

Bold berøres – blev den flyttet?

Bold berøres – blev den flyttet?

Bold bevæger sig, men flyttes ikke Bolden ligger i højt græs. Spilleren tager stance og kommer til at berøre bolden ganske

Read More