Entries Tagged as ''

Bold i hvile flyttet – 03/1

(De nye regler, 03/1): 18-2b. Bold flytter sig efter adresseringen

Som vi kender R 18-2b før 1. januar 2012 fik spilleren et straffeslag hvis bolden flyttede sig efter adressering. Uanset om spilleren havde haft indflydelse på boldens flytning  eller ej. Selvom Regel 18 (Bold i hvile flyttet) gælder overalt på banen har det oftest været situationer på green som har påkaldt sig opmærksomhed.

Rory McIlroy fik et straffeslag efter at bolden flyttede sig pga. vindstød på 7 green efter adressering i finalerunden i Open Championship i 2011.  Webb Simpson kaldte reglen “bad rule” efter finalrunden i Zurich Classic of New Orleans 2011. Simpson førte med ét slag, da han stod på den hurtige green 15. green og bolden efter adressering flyttede sig pga. et kraftigt vindstød. Simpson endte i omspil, som han tabte til Bubba Watson. Disse og lignende begivenheder har formodentlig haft indflydelse på, at reglen nu er blevet ændret. I det mindste har ændringen vakt stor glæde hos mange professionelle spillere. Efter offentliggørelsen af de nye regler udtalte den tredobbelte majorvinder Padraig Harrington: “Jeg er glad for ændringerne, især reglen om bold, der flytter sig efter adressering. Hver gang det blæser kraftigt, er jeg bange for at bolden kommer til at flytte sig og derfor er jeg nervøs, når jeg grounder putteren. Det distraherer mig fra at hole mine put”.   JackNicklaus undlod altid  at grounde putteren for at undgå at reglen kom i spil.

Fremover slipper spilleren for straf selvom han har adresseret bolden,  hvis han påviseligt ikke er skyld i boldens flytning.

I 2012 har R&A og USGA tilføjet en undtagelse til R 18-2b (Bold flytter sig efter adresseringen). Reglens fulde tekst lyder nu: ”Hvis en bold i spil flytter sig, efter at spilleren har adresseret den, (på anden måde end som resultat af et slag), anses spilleren for at have flyttet bolden, og han pådrager sig ét straffeslag. Bolden skal genplaceres, medmindre bolden flytter sig, efter at spilleren har påbegyndt sit slag eller tilbagesvinget til slaget, og slaget udføres.  Med tilføjelsen: Undtagelse: Regel 18-2b gælder ikke, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at spilleren ikke forårsagede at bolden flyttede sig.”

(Putter grounded foran bolden – se de nye regler (02): Adressering af bolden). Som denne efterårsgreen tager sig ud, bliver bolden næppe flyttet af vind ! Så hvis bolden flytter sig må spilleren nok tage sin straf).

Hvis flytningen skyldes Outside Agency eller vind skal spilleren ikke straffes, selvom bolden har været adresseret. Bolden skal spilles fra den position, hvor den er kommet til hvile efter flytningen.

Spilleren er stadigvæk ansvarlig for boldens flytning og tildeles ét straffeslag efter R 18-2a, hvis det er kendsgerning eller så godt som sikkert, at spilleren forårsagede at bolden flyttede sig. Bolden skal genplaceres. Hvis den ikke genplaceres inden slaget udføres, pådrager spilleren sig to straffeslag for spil fra forkert sted.

Generelt kan spilleren ikke adressere bolden i en hasard, men i tilfælde hvor spilleren ved at tage sin stance i bunker forårsager at bolden flytter sig tildeles han 1 straffeslag for brud på 18-2a og bolden skal genplaceres. Se Decision 18-2b/3.

Tyngdekraften er hverken vind eller outside agency, så hvis bolden flytter sig (eksempelvis ruller ned, som på billedet) efter spilleren har adresseret bolden, kan tyngdekraften ikke bruges som forklaring, der kan fritage spilleren for straf. Se Decision 18-2b/11.

I et kommende indlæg (De nye regler, 03/2)) vil G-R  gennemgå andre eksempler hvor  undtagelsen kommer i spil.

G-R / OS

Ny bold – forkert sted

Fra Niels Ravn: Vi var to spillere, som spillede stableford. Efter et par pæne drives slog min modspiller først, og da jeg skulle slå, blev jeg opmærksom på, at det var modspillerens bold! Altså havde han slået til min bold med hvad deraf følger …. Jeg droppede en ny bold, hvor han havde slået til min bold – og vi fortsatte. Lidt længere fremme fandt vi en bold, som viste sig at være min oprindelige! Altså havde han slået til en helt anden (forkert) bold – og ikke min.

Q: Hvad er konsekvensen for mig i denne situation??

Hej Niels: Lige en indledende bemærkning: I spiller Stableford – altså slagspil. Din ven på runden er derfor din medslagspiller – ikke din modspiller.  Og så iøvrigt, hvis I spiller hulspil er I modstandere.  Men til spillet -

 A1: Du må acceptere 2 straffeslag for spil fra forkert sted.

Forklaring: Du erstatter din oprindelige bold med en anden bold og spiller fra den position, hvor din medslagspillers bold var placeret.  Erstatningsbolden bliver bolden i spil, når den er droppet. Du spiller korrekt hullet færdig med denne bold (R 15-2).

Du finder din oprindelige bold længere fremme – altså har du spillet din erstatningsbold fra forkert sted og tildeles 2 straffeslag (R 20-7c).

Der er heller ikke tillægsstraf for at sætte en erstatningsbold i spil, selvom der ikke er nogen regel, der direkte tillader at du sætter en anden bold i spil i den pågældende situation. Note 3a i samme regel (R 20-7c) fritager nemlig også for straf for at have sat en erstatningsbold i spil, når der spilles fra forkert sted.

Men … det var godt du spillede fra et forkert sted før stedet hvor din oprindelige bold befandt sig. Det kunne værre en del værre, hvis du havde sat en ny bold i spil længere fremme på hullet – dén tager vi op en anden dag.

mvh G-R / OS-PT

Adressering af bolden – 02

De nye regler (02) – Adressere bolden

R&A og USGA har kun ændret èn definition: ”Adressere bolden”.

Tidligere havde spilleren adresseret bolden når han havde taget sin stance og grounded sin kølle. I en hazard, hvor køllen som bekendt ikke må groundes, havde spilleren adresseret bolden, så snart han havde taget sin stance.

Efter den nye definition har ”spilleren adresseret bolden, når han grounder sin kølle, enten umiddelbart / lige bagved eller umiddelbart / foran bolden, uanset om han har taget sin stance”.

Generelt kan spilleren herefter ikke adressere bolden i en hazard – Se Decision 18-2b/2 .

Læser man i R 13-4 (forbudte handlinger i hazard), kan man derfor godt blive forvirret. Under noten står stadig:  “Når som helst, også ved adresseringen eller i tilbagesvinget til slaget, må spilleren ….”. 

Q: Det er vel ikke en mulighed at spilleren kan adressere bolden i hazard efter den nye definition? Har R&A og USGA lavet fejl eller overset denne note, som nu står i modsætning til definitionen?

A: Nej, det er tale om et undtagelsestilfælde. Spilleren har lov til at grounde køllen på en forhindring i hazard, f.eks. hvis bolden ligger på en bro i vandhazard.

 

Læg også mærke til den nye tilføjelse i definitionen: spilleren har adresseret bolden når han har grounded køllen foran bolden. Nogle spillere har den rutine først at sætte køllen foran og derefter bag ved bolden når de putter.

R&A og USGA har tilføjet “umiddelbart” foran eller ”umiddelbart” bag bolden. Forklaring på denne tilføjelse kan læses i Decision 18-2b/4:  

Men hvor meget er umiddelbart? Det strides de lærde om på forskellige regelfora i England og USA.  Kig blot på  billedet.

Hvad mener du?

 

 

 Hvis bolden flytter sig når køllen  er grounded et lille stykke bag bolden, men altså ikke lige bag bolden, vil spilleren ikke få straf. Hvis bolden flytter sig når køllen er grounded lige bag ved bolden er det et spørgsmål om aktuelle omstændigheder om spilleren får straf. (Se kommende indlæg om R 18-2b: Bold i hvile flyttet). 

G-R / OS

De nye regler – 01. Generelt

Markante ændringer i reglerne og Decisions

Selvom de nye regler (2012-2015) og Decisions (2012-2013) endnu ikke foreligger på dansk (fra hhv. DGU og Oswald Academy ApS) vil “Golf-Reglen” frem mod sæsonen gennemgå regelændringerne ud fra et praktisk spillermæssigt synspunkt.

Der er kun lavet forholdsvis få regelændringer, der til gengæld har fået markant indflydelse på revisionen af Decisions (afgørelser), hvor rundt 125 afgørelser er justeret.

Ændringerne tilstræber mere rimelighed og hjælper spillerne til at følge de etiketter, som golfreglerne forventer af dem. Hver ny revision af reglerne og Decisions afspejler typisk hændelser i de professionelles rækker og undertiden nye trends i banedesigns.

Mens Duffy Waldorf ventede på at kunne spille ind på 18.hul for 2 put og en sejr slog han med køllen en mindre tørv på plads omkring en meter foran bolden og vel 30-40 cm til siden i forhold til hans spillelinje. Da han nåede green blev han mødt af dommeren: 2 straffeslag for forbedring af spillelinjen efter R 13-2. Decisions er nu tilføjet eksempler på, hvornår reglen er overholdt eller overtrådt.

Ændringen i R 13-4 (Forbudte handlinger i hazard), der tillader at udjævne sand i en bunker inden slaget slås, skyldes antageligt Sergio Garcia’s spil fra bunker foran green til bunker på den modsatte side af green. Sergio rev sandet i bunkeren efter sig. Men bunkeren var halvmåneformet og omkransede green, så bolden nu lå i samme bunker, som han havde netop havde slået fra.

R 18-2b (Bold i hvile flyttet). Reglen indeholder måske den mest velkomne undtagelse: Når bolden flyttes efter at spilleren har adresseret (se kommende indlæg: Adressering af bolden). er der ingen straf, hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at flytningen ikke er forårsaget af spilleren.  Nogle så måske Padraig Harrington’s fortvivlede ansigtsudtryk, da stærk vind flyttede hans bold netop da han havde grounded putteren bag bolden.

Nu er den regel gjort mere rimelig, men der vil formentlig fortsat være straf, hvis f.eks. spilleren står og prøveputter tæt på bolden. Det skal være bevist eller så godt som sikkert at boldens flytning ikke skyldes spillerens handlinger..

Ændringen i Regel 19-1 (Bold i bevægelse bragt ud af retning eller stoppet – af Outside Agency) vil nok forekomme lidt besynderlig. Fremover skal bolden spilles videre fra det sted, hvor den antages at ville være kommet til hvile - ikke som hidtil fra stedet hvor den faktisk kom til hvile efter at være blevet ført ud af retning eller stoppet af Outside Agency.

Mon ændringen har sin oprindelse i en turnering, hvor Tiger sendte drivet langt ud  over en sti mellem træer i venstre. Bolden havde tydelig retning mod et sumpet, tæt krat?

Da han nåede frem til bolden var den på forunderlig vis kommet på den nære side af kørestien med åben spillelinje mod green. De mange tilskuere kunne begejstret klappe, da Tiger sendte bolden på green, mens TV fra alle vinkler forsøgte at få konstateret, hvordan bolden overhovedet kunne ende, hvor den gjorde.

Nogle ændringer definerer eller afgrænser hvornår reglerne kommer i spil: R 1-2 – vedr. bevidst påvirkning af boldens bevægelse eller ændring af fysiske forudsætninger og Regel 6-3a. vedr. forsinket start.

I det nye Tillæg IV findes retningslinjer for de fysiske egenskaber for spillerens personlige udstyr så som tees, sko, beklædning og handsker – næppe dog retningslinjer, som får indflydelse på vores amatørspil.

Afstandsmåleres egenskaber er også blevet placeret i dette tillæg.  Brugen af afstandsmålere og de øvrige effekter, der er omtalt i tillægget, henvises til de almindelige golfregler.

G-R / OS-PT

Reglerne kan læses hér: http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/New-Rules-2012.aspx

Rettelse og tilmelding

Rettelse /

Golf-Reglen har opnået tilladelse fra udgiveren af “Rhodes Rules School” til at bringe indslag fra RRS i dette forum. Gennem golf.dk/debat har Sidse Pein-Lorenzen gjort opmærksom på, at vi i introduktion til klubberne har kaldt udgiveren Brian Rhodes og ikke ved hans rette navn Barry Rhodes.  Tak til Sidse for at henlede vores opmærksomhed på fejlen. Vi sender en særskilt undskyldning til Barry.

mvh GR /  OS-PT

Vi spiller lige en Mulligan ….

Golf-Reglens ophavsmænd er først og fremmest regelentusiaster, ikke computernørder. Derfor kommer sikkert flere “tekniske” spørgsmål, som dette: ”Der står man kan tilmelde sig direkte på hjemmesiden. Hvor gør man det?”.

Indtil svinget er kommet helt på plads tillader vi os – helt uden om reglerne – at spille lidt med Mulligans.  Ved tilmelding hér fra siden: tryk på “Add Comment” og udfyld formularen  med navn og email (registreres kun hos Golf-Reglen!). Under kommentar: skriv blot ”tilmelding”. 

Tilmelding sker  dog bedst til golf-reglen@live.dk, så slipper vi for omregistrering!

Det er din tur til at spille ind!

mvh. GR

Lyden af et muldvarpeskud

 Ret til lempelse fra et muldvarpeskud (R 25 – Unormale overfladeforhold) forudsætter enighed om hvornår/hvor længe et muldvarpeskud kan anses som et muldvarpeskud.

Dette indspil bringes med Tak til DGU’s regelkomité / Poul Erik Steinmeier for besvarelse af henvendelse (dengang fra Aarhus Golf Club) og senere  kommentarer omkring ”definitionen” af et muldvarpeskud.

Decision 25/23 uddyber dette således:  Lempelse må tages for  ” …. a molehill, or the remains of a molehill ….., provided in the latter instance, the remains are still identifiable as a cast made by ….”.   (Decisions findes indtil videre kun på engelsk, men hér er GR’s umiddelbare oversættelse af Dec. 25/23:  et muldvarpeskud eller resterne fra et muldvarpeskud …., forudsat i det sidste tilfælde, at resterne kan identificeres som en ophobning lavet af ….”).

Det var tidligere mere enkelt: Hvis skuddet havde begyndende bevoksning, var trampet ned eller søgt mekanisk udjævnet, ville skuddet blive erklæret ”dødt”.  Efter ovenstående “definition” er det afgørende om skuddet fortsat kan identificeres som et muldvarpeskud.

For at få en ”oversættelse” af “remains / cast” til fysiske eksempler, som kan illustrere teksten har vi markeret 4 bolde på et billede af nogle muldvarpeskud, der tilfældigvis ligger ved siden af hinanden.

Billedet blev i august 2011 sendt til DGU’s regelkomité sammen med  denne beskrivelse og spørgsmålet: ”hvilke af disse ”skud” vil give spilleren lempelse?”

  • Bold # 1:  hér er muldvarpeskuddet nyt, og giver vel næppe anledning til diskussion om ret til lempelse.
  • Bold # 2: muldvarpeskuddet er blevet overkørt af greenkeeper’s servicekøretøjer.  Bolden ligger på eller ved ophobningen fra hjulsporet.  Kan ophobningen betegnes som: ”remains .. still identifiable”, (hvad det egentlig er ) eller skal det betragtes som opkørt jord, efter forsøg på at fjerne skuddet  (uden lempelse)
  • Bold # 3: Et lille. plant ”skud”, der aldrig rigtig blev til en markant ophobning, inden kræet kravlede videre eller jorden bare er sunket sammen senere. Måske var det junior, der øvede sig lidt. Overfladen er blød og kan trædes ned.  Der gror en smule græs.
  • Bold # 4: et stort, ældre skud, som er helt udtrådt.

”Skuddet” er stadig ”identificérbart”, men er der tale om ”rester/ophobninger”? Overfladen er fast, og der er begyndende græsgroning.

 Med det naturlige forbehold at PES kun havde beskrivelse og foto at gå ud fra var konklusionen: Boldene 1, 2 og 3 ville give ret til lempelse men ikke bold # 4, der bare må anses som en bar plet på banen. 

Ud fra tidligere “definition ville formentlig hverken bold # 2 eller # 3 give ret til lempelse”.  Skud # 2 er delvis udjævnet mekanisk; skud # 3 er aldrig rigtig nået til at blive en ophobning.

Hvad synes du? - vi venter på dit indspil!

GR /  OS-PT

Muldvarpeskud

Muldvarpene fortsætter skyderiet i det nye år!

Mange golfbaner døjer med muldvarpeskud overalt på banen, og mange spillere synes at have problemer med reglerne for lempelse.

Sideløbende med de næste ugers gennemgang af de nye regler kommer derfor en række indspil omkring lempelse/ikke lempelse ved muldvarpeskud (R 25-1b).  Som vinteren tegner sig vil det nok fortsat være aktuelt.

Der opstår ofte diskussioner og tvivl om hvornår og hvordan, der må droppes. Ikke sjældent (op)findes ret kreative løsninger, der – pudsigt nok – næsten altid bringer spillerens bold fra en ugunstig position i dyb rough til en  fritliggende position på et klippet areal!

Det hele foregår tit uden større indvendinger fra medspillerne. Er det fordi de helst ikke vil lægge sig ud med spilleren;  Er det fordi de selv er usikre på reglerne - eller ikke lige har regelbogen ved hånden?.  Ja, det kan du jo give dit eget svar på!.

Forhåbentlig vil de kommende situationsbeskrivelser medvirke til at skabe mere klarhed omkring lempelse ved muldvarpeskud, selvom det selvfølgelig altid er lidt synd at begrænse golflivets kreative sider.

Første situation indløb til Golf-Reglen for nogle dage siden. Spilleren er erfaren og kender reglerne godt , men kunne ikke overbevise sin medspiller på stedet – regelbogen var ikke med i vinterbag’en!.  Hvis du har oplevet en særlig situation omkring muldvarpeskud, så gå ud og genskab situationen. Læg en bold – stil op, tag et par billeder på mobilen og send dem til golf-reglen@live.dk. Så tæller de med på scorekortet.

GR/PTH